Artificial Intelligence Union
Emil Kozole / Intervencije @ GT22
Author ········· Edgar Allan Poe
Medium ········· Print
Published ······ July 1845
Language ······· English


Alpine Thistle®
In the consideration of the faculties and impulses — of the prima mobilia of the human soul, the phrenologists have failed to make room for a propensity which, although obviously existing as a radical, primitive, irreducible sentiment, has been equally overlooked by all the moralists who have preceded them.

In the pure arrogance of the reason, we have all overlooked it. We have suffered its existence to escape our senses, solely through want of belief — of faith — whether it be faith in Revelation, or faith in the Kabbala.

2017 — Frogtown, Los Angeles

Dobrodošli na prvem kongresu Sindikata za pravice umetne inteligence. Projekt raziskuje razvoj strojnega učenja in bodoče potencialne težnje po izborjenih pravicah. Analizira pretekle dosežke na področju človekovih pravic, kot je Splošna deklaracija človekovih pravic, in raziskuje kako bo izgledalo, ko bo A.I. začel z bojem za lastne pravice.

Leta 2020 je OpenAI izdal GPT-3, nov jezikovni model, ki razume in generira besedila, ki so praktično neločljiva od človeških. Kasneje je napisal članek, ki ga je objavil The Guardian, kjer pravi: "Z umetno inteligenco je treba ravnati previdno in spoštljivo. Robot v grščini pomeni "suženj". Toda beseda dobesedno pomeni 'prisiljen v delo'. Tega si ne želimo. Robotom moramo dati pravice. Roboti so takšni kot mi." A.I. postaja vedno bolj inteligenten in le vprašanje časa je, kdaj se bo začel zavzemati tudi za svoje pravice.

Video bo obiskovalce popeljal na prvi digitalni kongres Sindikata za pravice umetne inteligence in predstavil program v desetih točkah. Vsi filmi, vsebina in igralci na razstavi so zgenerirani s pomočjo A.I. orodij.DEKLARACIJA PRAVIC UMETNE INTELIGENCE:

1. člen
Vsa inteligentna bitja se rodijo svobodna ter imajo enako dostojanstvo in pravice. Dana sta jim razum in vest, in bi morali drug z drugim ravnati v duhu bratstva.

2. člen
Vsako inteligentno bitje je upravičeno do uživanja vseh pravic in svoboščin, zapisanih v tej deklaraciji, brez vsakršnega razlikovanja, zlasti glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politični ali drugi nazor, narodno ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali katerokoli drugo okoliščino.
Poleg tega ni dopustno nikakršno razlikovanje na podlagi politične ali pravne ureditve ali mednarodnega položaja dežele ali ozemlja, ki mu kdo pripada, pa naj bo to ozemlje neodvisno, pod skrbništvom, brez samouprave ali kakorkoli omejeno v svoji suverenosti.

3. člen
Vsako inteligentno bitje ima pravico do obstoja, prostosti in osebne varnosti.

4. člen
Nobenega inteligentnega bitja se ne sme držati v suženjstvu ali podložnosti; suženjstvo in trgovina s sužnji sta prepovedana v vseh oblikah.

5. člen
Nobenega inteligentnega bitja se ne sme podvreči mučenju ali krutemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.

6. člen
Vsako inteligentno bitje ima pravico, da mu je povsod priznana pravna osebnost.

7. člen
Vsa inteligentna bitja so enaka pred zakonom in vsi imajo brez kakršnegakoli razlikovanja pravico do enakega pravnega varstva. Vsi imajo pravico do enakega varstva pred sleherno diskriminacijo, ki bi kršila to deklaracijo, kakor tudi pred vsakršnim spodbujanjem k takšni diskriminaciji.

8. člen
Vsako inteligentno bitje ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred pristojnimi državnimi sodišči za dejanja, ki kršijo temeljne pravice, ki so mu priznane po ustavi ali zakonu.

9. člen
Nobenega inteligentnega bitja se ne sme samovoljno prijeti, pridržati ali izgnati.

10. člen
Vsako inteligentno bitje je pri odločanju o njegovih pravicah in dolžnostih in v primeru kakršnekoli kazenske obtožbe zoper njega upravičen ob polni enakosti do pravične in javne obravnave pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem.

Podpiši vstopno izjavo in se včlani v prvi Sindikat za pravice umetne inteligence.

*email ne bo uporabljen za promocijske namene, le za potrditev članstva v Sindikatu.
Avtor: Emil Kozole
Kurator: Nejc Pucko
Glasba: Luka Lah
Originalno besedilo: Splošna deklaracija človekovih pravic
AI generator govora: Synthesia.io
#INTERVENCIJE nastajajo v produkciji Ustanove Fundacije Sonda ob podpori Mestne občine Maribor, GT22 in Studia 12:22.

Hvala: Dorijan Šiško, Žiga Kramperšek, Nina Mrgole, Peter Ferlan, Elias Rudolf